Grafika roku 2014 - Statutární cena v kategorii C za studentské práce udělena Lence Falušiové za Šumavský les