Meetfactory: TŘETÍ LŽI

Meetfactory Praha 5
Czech Republic

Scénář vychází z románové trilogie maďarské autorky Agoty Kristof - Velký sešit, Důkaz a Třetí lež.

Dospívající dvojčata přiveze matka z Velkého města na venkov k babičce, které sousedé neřeknou jinak než Čarodějnice. Je válka, ve městě není co jíst. Brzy se ukáže, že život s babičkou na kruté vesnici může být pro dvojčata životu nebezpečnější než bomby dopadající na město. Chlapci, vykazující se mimořádně racionální inteligencí najdou způsob, jak bez úhony přežít. Surovost světa, který je obklopuje, je třeba pochopit, vzít ji za svou, a přelstít ji.
Existuje nějaký návod, jak bez výčitek zabít člověka? Kde se v člověku bere chuť vzít spravedlnost do vlastních rukou a jednat? Je potřeba se vyvarovat fascinace zlem a nebo se naopak nechat zlem opojit, učinit ze sebe monstrum, které má odvahu se vzepřít veškerým mravním zábranám?
Podle knih „Velký sešit, Důkaz, Třetí lež“ od Agoty Kristof, jež původně publikoval Editions du Seuil v Paříži. Autorce se za toto dílo, vykazující se úsečným, chladným a čistým stylem, až na kost oproštěným od zbytností, dostalo několika literárních ocenění a přineslo jí světový věhlas.

“Jestli jste si mysleli, že silné drama se rodí z květnatých popisů emocí a pocitů, nechte se vyvést z omylu... Za dětsky jednoduchými oznamovacími větami Třetí lži se hroutí pevnost světa. Jedinými hercovými rekvizitami při výkonu jsou mikrofon, provaz, hlína a voda. V MeetFactory neexistuje pravidelné pevné hlediště a pevné jeviště. Naopak zde každému představení dovolí vynutit si své dispozice. Přímo mezi diváky, kteří se tak mohou také vzájemně pozorovat, se Jakubu Gottwaldovi daří vlastním hlasem zhmotnit postavy živější a krutější, než je divákům příjemné. Hlas je příležitostně elektronicky modulován, čímž dosahuje ještě zvrhlejších podob postav, které jsou naivní, přestože jejich světem jsou chlad a zlo.” (Kateřina Nechvílová, Literární noviny)

Režie: Aleš Čermák / Dramaturgie: Matěj Samec / Hudba: Matouš Hejl / Produkce: Dominika Andraško
Hraje: Jakub Gottwald
Speciální poděkování Petru Skalovi 
 
-
 
This screenplay is based on the trilogy of novels by Hungarian author Agota Kristof, The Notebook, Proof, and The Third Lie.

Ask yourself what truth is. Ask yourself what the right thing really is. What is true passion? Is there such thing as true love? And how can you recognize it? It is cruel? Cold? And what about human morality- Can murder be justified? Defensible? Can it ever be explained as the naivety of an innocent child? Or perhaps characterized as the epitome of authenticity in action? Must we do everything that is asked of us? Are there some circumstances in which it is possible to kill a man without remorse? What about the men who are tempted to take justice into their own hands? It is necessary to avoid a fascination with evil or, rather, should one let evil intoxicate himself? Therefore making him into a monster that has the courage to defy all moral inhibitions?

The world that Kristof creates in her works is one of extreme cruelty and violence. It is a dangerous place, full of hatred, in which no one can be trusted. Largely unfeeling monsters that, lacking empathy, engage in unpredictable and spontaneous actions inhabit this world. They do what is necessary in order to protect those close to them. This is a thrilling ride which engages with themes of destruction, love and loneliness, promiscuous, desperate, and attention-seeking sexual encounters, desire and loss, truth and fiction.

Director: Aleš Čermák / Screenplay: Matěj Samec / Music: Matouš Hejl / Starring: Jakub Gottwald
Special thanks: Petr Skala