Ateliér bez vedoucího: Konference o uměleckém vzdělávání - Co můžeme dělat?

06.11.2017
10:00-19:00
Moderní galerie AVU
U Starého výstaviště 188
Praha 7
Czech Republic

Co můžeme dělat? // Konference o uměleckém vzdělávání

6.11. 2017
10:00 - 19:00
budova Moderní Galerie AVU

Kolektiv Ateliéru bez vedoucího ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze Vás zve na sérii přednášek a performativních vstupů na téma uměleckého vzdělávání. Pozvaní hosté a hostky – umělci, teoretičky i aktivisté – se ve svých příspěvcích budou různými způsoby zabývat momentem rozpoznání nerovnosti a možnostmi, jak na ni reagovat. Ptáme se: co přesně můžeme dělat?

„Akademie výtvarných umění v Praze je přísně výběrová škola hlásící se ke své historické tradici a prestiži. Její exkluzivita je udržována i stabilně nízkým počtem studentů. Na Akademii studují nejtalentovanější adepti pluralitního umě...leckého zaměření…”
(z tiskové zprávy k 215ti letům AVU)

Talent, jenž je předpokladem k přijetí na uměleckou akademii, je nám předkládán jako univerzální, vrozená konstanta, kterou mohou disponovat všichni bez ohledu na tělesná, etnická, sociální či jiná omezení. Jsme si však jistí, že jsme “členy” akademie především kvůli talentu a píli? A do jaké míry je otevřenost a diverzita realitou akademického prostředí?

Na zdech a chodbách uměleckých škol stále míjíme obrazy a sochy přesvědčující nás o hrdinství a triumfu. Domnělé příběhy vítězství však v sobě nesou neslyšenou zkušenost druhých – poražených a opomenutých. Kdo přesně se nachází uvnitř, na okraji nebo vně příběhu? Myslíme si, že naše představa o tvorbě je ochuzována narativem úspěchu prosazovaným institucemi uměleckého vzdělávání.

Poukazování na problém strukturálního nastavení uměleckých institucí je nutným krokem k možné změně. Konference Co můžeme dělat? pořádaná Ateliérem bez vedoucího - iniciativou vzešlou z prostředí vysokých uměleckých škol - chce hledat možnosti společného jednání jako reakce na podmínky panující uvnitř institucí. Tematické spektrum příspěvků se pohybuje od teorie a sociologické analýzy až ke kritickému zkoumání kolektivů a způsobů organizace.

Pozvaní hosté a hostky:

Nikita Dhawan (AUS), Anna Gromada (PL), Isabela Grosseová (CZE), Tom Holert (GE), Vojtěch Märc (CZE), Josef Mrva (CZE), Tina Sherwell (PAL), Pavel Sterec (CZE)

Apart kolektiv, Ateliér fotografie (UMPRUM), Ateliér Pavla Ondračky, Ateliér bez vedoucího