Výběrová řízení na jednotlivé ateliéry AVU - výsledky

14.05.2018

Rozhodnutí rektora ve věci výběrových řízení zde.
Rozhodnutí rektora ve věci výběrového řízení na Ateliér architektonické tvorby zde.

Vyhlášení výběrového řízení zde.
Složení jednotlivých komisí zde.

Harmonogram druhých kol formou veřejných prezentací uchazečů:

Pondělí 14. 5. 2018 - Ateliér malířství III, Ateliér malířství IV a Ateliér kresby zde.

Středa 16. 5. 2018 - Ateliér sochařství I a Ateliér přípravného studia zde.

Středa 23. 5. 2018 - Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských a Ateliér intermediální tvorby III zde.

Pátek 1. 6. 2018 - Ateliér architektonické tvorby zde.

Veřejné prezentace budou probíhat v aule AVU. Akademická obec je srdečně zvána.