GHMP - Michaela Vélová Maupicová - výstava dvou obrazů

Galerie hlavního města Prahy
Staroměstské náměstí 13 kaple Domu u Kamenného zvonu
Praha 1
Czech Republic