Šternberský palác - zahrada: Playmade - David Helán

Šternberský palác - zahrada
Czech Republic

Performativní cestou bude rozpracována křehká souvztažnost autorových znovu pojednaných objektů o ready madeovém základu, dále soch na místě trvale přítomných, a audionahrávek vycházejících z poetického nakládání se skutečností. Návštěvníci stanou se svědky patové situace artikulovaného střetu srozumitelného světa, stavěného proti projevům živeným z diváckého neporozumění, zařazeny budou nahrávky Venduly Guhové z cyklu nazvaného „Mmm.. ty jo“, kdy nechává fotodokumentaci z Helánovy výstavy v centru Futura, napospas kritickému úsudku několika na mikrofon hodnotících dobrovolníků. Autor, v plné režii chaotických zákonů vlastního počínání, pokusí se o vyhotovení jisté „rádoby zřejmé zprávy o představení“, kdy podle těchto by měl být zápis také, všemi směry, na samý závěr rozebrán.