Moravská galerie: Tomáš Hlavina - Jedno a mnohé

Moravská galerie, Pražákův palác - Atrium
Husova 18
Brno
Czech Republic