Kabinet T: The Freelance DJ (David Fesl, Sláva Sobotovičová)

The Freelance DJ
David Fesl, Sláva Sobotovičová

Písničky stejně nejsou o tom, o čem jsou jejich slova, a zpěvák není hlava, co je vidět na obrázku. Přesto na tom, o čem se zpívá v textu, a na tom, jak hlava zpěváka vypadá, jde ulítnout. Nefunkční odkaz, polední pauza v sedmém podlaží, zbytek žlutýho kafe v kelímku, sexuální projekce na papír z kopírky. Placatá šifra, která pokaždý zklame, ale žádná lepší není. Do vlastních rukou, rozměry: propiska. A4 je prostor, který zůstal. A někam dívat se musíme. 
Nepočkáme, než vystřízlivíš?

Výstava DJ na volné noze pro galerii Kabinet T. ve Zlíně je třetím větším společným projektem umělců Davida Fesla (nar. 1995) a Slávy Sobotovičové (nar. 1973), po rezidenci zakončené událostí Byli bychom rádi, kdybyste byli náš exponát (2017) v INI prostoru v Praze a výstavě Slavná spisovatelka (2017), završující činnost Klubu psaní na Akademii výtvarných umění v Praze.

*

Anyway, songs are not about what their lyrics say and a singer is not the head that’s on the picture. Yet you can lose it over both. A missing link, a lunch break on the seventh floor, stale leftover coffee in a paper cup, a sexual projection on a sheet of paper from the printer. A flat cypher that will never do, but there is no choice. Strictly personal; size: ballpoint pen. A4 is the space that’s left. And we do have to look at something. 
Shall we wait till you sober up?

The exhibition entitled The Freelance DJ is the third common outcome of the artists David Fesl (b. 1995) a Sláva Sobotovičová (b. 1973), following their residency ending in the event We Would Like You to Be Our Showpiece (2017) at the INI Space in Prague and the exhibition Famous Writer (2017) reviewing the Writing Club activity at the Academy of Fine Arts in Prague. 

Termín výstavy 21. 9. – 25. 10. 2018
Vernisáž 20. září 2018 v 18 h.
Výstava je otevřena út – pá 14:00 – 18:00
www.kabinett.cz