Leinemann-Stiftung Award pro rok 2018 - deadline 31. 10. 2018

01.10.2018 - 31.10.2018
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

Leinemannova nadace pro vzdělávání a umění uděluje v roce 2018 už po druhé v řadě uměleckou cenu pro mladé umělce, kteří studují anebo absolvovali v posledních dvou letech na Akademii výtvarných umění v Praze. Cena má za cíl podpořit v první řadě mladé a dosud neznámé umělce.
 
Umělecká soutěž je určena studujícím a nedávným absolventům Akademie výtvarných umění v Praze. Účastnit se mohou všichni studenti, kteří jsou v zimním semestru 2018 ve 3., 4., 5., 6. ročníku a absolventům AVU, diplomujícím v roce 2017 a 2018. Každý student, umělec se může soutěže účastnit s jednou samostatnou prací.
 
Umělecká a obsahová kvalita, aktuálnost a samostatnost jsou rozhodujícími kritérii pro výběr. Práce musí mít vztah k tématu: Building Bridges into the future.
 
Přihlášená práce by měla představovat umělcovu kulminaci dosavadního uměleckého vývoje. Práce nesmí být starší než 12 měsíců (září 2017 – září 2018). Umělecké dílo již mohlo být v minulosti vystaveno či jinak zveřejněno. Pokud bylo dílo již publikováno či vystaveno, soutěžící toto doloží s podanou přihláškou.
 
Kromě dvou- a třírozměrných prací mohou být rovněž přihlášeny videoinstalace. Maximální velikost v zabalené formě (popř. s rámem) může být 220 x 200 cm, u soch 180 (v) x 130 (š) x 130 (h) cm. Časové omezení pro videa je 5 minut.
 
Předložené dílo může mít libovolnou uměleckou výrazovou formu. Povoleny jsou všechny syžety, formy a umělecké techniky.
 
Uzávěrka přihlášek podaných osobně či poštou je 31. října 2018. Rozhoduje poštovní razítko či osobní předání do té doby.