Poznámka k přístupnosti č. 1, Hana Chmelíková a Radka Bodzevič Doubravová, GAVU

Gavu, Akademie výtvarných umění
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

kurátorka: Magdalena Jadwiga Härtelova 

 

První ze série výstav Poznámka k přístupnosti, připravených pro akademický rok 2018/19 kurátorkou Magdalenou Jadwigou Härtelovou a střídajících studentské výstavy s výstavami renomovaných zahraničních umělců, uvede volnou řadu site specifických projektů sociálně angažovaného umění a institucionální kritiky. Výstava Hany Chmelíkové a Radky B. Doubravové, studentky a absolventky AVU, uvádí do galerie tvorbu, která je stále ještě často v akademickém prostředí doslova stavena do kouta -umění zabývající se mateřstvím. Hlavní otázka, kterou si umělkyně kladou, je pak vcelku univerzální: Kam se obrátit, když instituce a prostory, jež nám mají poskytnout konstruktivní kritiku a možnost reprezentace, zklamou? Projekt Chmelíkové a Doubravové navazuje na umělkyně patřící k feministické institucionální kritice a konceptuálnímu umění jako Mierle Laderman Ukeles a Mary Kelly, ve které umělkyně využívaly statusu umění a uměleckého prostoru k jakémusi hacknutí současného kapitalistického, patriarchálního systému, který devalvuje určité typy práce, tradičně označované jako ženské. Stejně jako výše zmiňované rané feministické umění, nejsou Chmelíková a Doubravová utrápené či naštvané na nespravedlnost. Jejich projekt pro Poznámky k přístupnosti je oslavou vitality komunit a míst, která rostou zanícené jako tráva skrze beton v těch nejméně očekávaných místech -pod kuchyňským stolem, u sporáku, na Messengeru mezi kojeními.

 

FB: https://www.facebook.com/events/253046108746394/ 

 

ENG

 

Accessibility Note no. 1

Hana Chmelíková and Radka B. Doubravová 

 

October 1st – 25th, 2018

opening: October 2nd at 5pm

 

curator: Magdalena J. Härtelova

 

The first of the Accessibility Note exhibitions will open a loose series of site specific projects presenting socially engaged art and institutional critique. Organized for the 2018/19 academic year by curator Magdalena Jadwiga Härtelova, the series consists of exhibitions by students and internationally renowned artists. The exhibition by Hana Chmelíková and Radka B. Doubravová, a student and an alumni of the Academy respectively, addresses motherhood, a topic that is, in academic circles, still frequently relegated to a corner. The main question the artists ask is quite universal: Where should we turn when the institutions and places that should provide critique and representation fail us? Chmelíková's and Doubravová's project follows in the steps of feminist institutional critique and conceptual art, such as the work of Mierle Laderman Ukeles and Mary Kelly, in which the artists use the status of art and art institutions to hack the present capitalist, patriarchal system that devalues certain types of labor, labor traditionally labeled as women's work. However, as in the aforementioned early feminist art, Chmelíková and Doubravová don't pine or get angry about injustice. Their project for the Accessibility Note series is ultimately a celebration of the vitality of communities and places that grow like grass through concrete in the most unlikely places -under the kitchen table, by the stove, on Messenger in between breast-feedings.