VEČERNÍ KRESLENÍ PRO VEŘEJNOST

16.10.2018 - 13.12.2018
19.30 - 21.30
Moderní galerie AVU
U Starého výstaviště 188
Praha 7
Czech Republic

Akademie výtvarných umění v Praze pořádá v ZS kurz „Večerního kreslení“ pro veřejnost
v budově Moderní galerie, U Starého výstaviště 188, Praha 7 (pro vstup nutno zvonit)
 
ve dnech 16. 10. – 13. 12. 2018
vždy v úterý a ve čtvrtek od 19.30 do 21.30
celkem 36 hodin

Cena kurzu  6.000,- Kč včetně DPH 21%
kurzovné je třeba uhradit nejpozději do 12. 10. 2018
na číslo účtu: 3584260247/0100  variabilní symbol 9970
(do poznámky uvést jméno účastníka)
 
Kurz probíhá pod odborným vedením Mgr. akad. soch. Tomáše Vejdovského, Mgr. Jana Stosse a MgA. Moniky Havlíčkové.

S výjimkou papíru si doneste své potřeby na kreslení. Možné jsou všechny druhy tužek, uhlů, rudek, či pastelů.
Nezapomeňte na mazací hadřík, gumu, špejli na vizování, fixativ. Jedná se o kreslení aktu podle živého modelu.
 
K zařazení do kurzu je třeba zaslat níže uvedené údaje:
název kurzu, jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu, telefon;
zájemci mladší 18ti let souhlas zákonného zástupce
 
na e-mailovou adresu: marketa.strnadova@avu.cz
 
Další potřebné informace sdělí:
vedoucí pedagog Mgr. akad. soch. Tomáš Vejdovský, tel.: 736 686 557
odborný asistent Mgr. Jan Stoss, tel.: 602 887 574