Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na AVU

19.10.2018
12:00-19:00
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

Den otevřených dveří Akademie výtvarných umění v Praze
pátek 19. října 2018
 
 
Program
12.00-19.00       zpřístupnění ateliérů, knihovny a Galerie AVU
16.00-16.30        úvodní slovo rektora a studijního prorektora AVU, základní informace o přijímacím řízení a studiu
16.00-19.00       projekce studentských prací a reportáží Artyčok.TV v učebně č. 6
16.30-17.00       prohlídka dílen AVU
17.00-19.00       konzultace domácích prací s pedagogy AVU ve vybraných ateliérech
 
Důležité termíny přijímacího řízení ke studiu na AVU 2018/2019
30. 11. 2018                Uzávěrka pro podávání přihlášek na akademický rok 2018/2019 
 
7. – 9. 1. 2019             Příjem prací uchazečů do prvního kola přijímacího řízení na Hlavní budově AVU (U akademie 4, Praha 7).
 
14. – 16. 1. 2019         První kolo přijímacího řízení (bez účasti uchazečů)
 
28. – 31. 1. 2019         Druhé kolo přijímacího řízení s účastí uchazečů, kteří postoupili z prvního kola.
 
E-přihlášku naleznete od 1. 11. 2018 na www.avu.cz. Více informací k přijímacímu řízení naleznete v Sekci studium – přijímací řízení.
           
S případnými dotazy se obraťte na studijní oddělení, tel: 220 408 214, 220 408 243, e-mail: studijni@avu.cz.
 
Doporučujeme přijet MHD.