Středy na AVU: Milena Bartlová - Politizace českých dějin a teorie umění v padesátých letech

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Aula
Praha 7
Czech Republic

5. 12. v 18.00 hod.
Milena Bartlová:
Politizace českých dějin a teorie umění v padesátých letech.
 
Padesátá léta 20. století jsou považována za období, kdy se československá věda musela nejdramatičtěji přizpůsobit násilně prosazovaným požadavkům na podřízení vládnoucí politické moci. Milena Bartlová se v přednášce pokouší zasadit situaci českých dějin a teorie umění do historického kontextu, jejž tvoří jednak moment kontinuity se situací v době protektorátu a třetí republiky, jednak různorodé reakce oboru v západní Evropě a USA na svět po druhé světové válce a studenou válku; poukáže i na některé komparace uvnitř sovětského bloku. Přednášející se pokusí ukázat hlavní diskurzivní strategie i témata padesátých let, jež ukáží způsoby, jimiž se oborové instituce vyrovnávaly s novou politickou situací a aktivně do ní vstupovaly. Jednotlivci i instituce byli aktivními aktéry dění a nebyli odsouzeni pouze k pasivní, respektive obranné reakci. V závěru přednášky se Bartlová zaměří na ty, z takto konstruovaných momentů, které zůstaly integrální součástí českých dějin a teorie umění.
 
Moderátorka: Pavlína Morganová