Open Call pro studenty AVU do GAVU

17.01.2019 - 31.01.2019
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

Galerie AVU (GAVU), zastoupená kurátorkou Magdalenou J. Härtelovou, vyzývá současné studenty AVU k předložení uměleckých děl a návrhů na díla a projekty pro nadcházející výstavu, která bude zahájena 26. února 2019 a naváže na probíhající sérii výstav Poznámka k přístupnosti

Předložená díla/projekty by měly reagovat na témata série výstav Poznámka k přístupnosti, která se zabývá ideologiemi, které určují, s kým se počítá a kdo je vyčleněn z galerijních prostor, akademie a uměleckých institucí obecně. Návrh může adresovat například témata přístupnosti pro fyzicky znevýhodněné, exkluze kvůli třídní příslušnosti, nezastoupení nebo klamné reprezentace na základě genderu, rasy, věku atd., formy systémového útlaku ve výše zmíněných institucích, ideologie určující tak zvané vysoké a nízké umění, a další. Předložená díla/projekty mohou také reagovat na výstavy série Poznámka k přístupnosti proběhlé v galerii během zimního semestru 2018.

Kterákoli studentka/student či skupina studentek/tů Akademie se může přihlásit. Přihlášení mohou navrhnout spolupráci se umělkyní/umělcem, kteří nestudují na Akademii, je-li to zásadní součástí projektu. Vybraní kandidáti/kandidátka/kandidát obdrží odborné kurátorské vedení, pomoc při realizaci komplikovaných či rozměrných instalací v galerii a rozpočet na materiály (určený v závislosti na projektu). Po uvědomění o výsledcích začnou vybraní umělci/umělkyně/umělec pracovat společně s kurátorkou na převedení jejich návrhu do formy výstavy v GAVU. Po celý týden před otevřením výstavy bude prostor galerie zcela k dispozici umělcům/umělkyni/umělci k práci a instalaci výstavy. Upřednostňovány jsou výstavní projekty, které obsahují veřejný doprovodný program jako například přednášku, workshop či performance. Vybraní umělci/umělkyně/umělec budou také zastoupeni v katalogu, a to obrazovou dokumentací výstavy a interview. Je možné, že jejich spolupráce s kurátorkou povede také k jejich účasti na závěrečném symposiu Poznámky k přístupnosti, které se uskuteční na půdě Akademie na konci dubna 2019. Všechny formy uměleckého díla jsou vítány a podporovány, včetně off-site projektů, performance, umění sociální praxe, různých forem nových médií, atd.

Úspěšná přihláška může být buď v češtině nebo v angličtině. Bude obsahovat životopis, dokument popisující návrh (max. 500 slov) a obrazovou přílohu (jeden, další dokument). V případě přihlášek již existujících děl v návrhu, prosím, stručně popište přihlášené dílo/díla a vysvětlete, jak se dotýkají témat série výstav Poznámka k přístupnosti. V případě návrhů na ještě nerealizovaná díla a návrhů na celkové výstavní projekty, prosím, popište jejich koncept, jak staví na tématech probíhající série výstav a jaké máte představy o materiální podobě manifestace projektu. Obrazovou přílohu použijte k vizuálnímu podpoření psaného návrhu.

Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2019. Všechny dokumenty, prosím, pošlete v jednom emailu s předmětem „GAVU: Druhý Open Call“ na blanka.cermakova@avu.cz a do kopie přidejte mjhartelova@gmail.com. Prosíme, neposílejte příliš velké emaily, naše schránky nejsou bezedné. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně konceptu, způsobů, které by vám mohli vyjít vstříc máte-li speciální potřeby, kvůli kterým pochybujete nad svoji účastí, či máte jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat v dostatečném předstihu před uzávěrkou.

Těšíme se na vaše přihlášky!

Magdalena J. Härtelova