Představení doktorského studijního programu na AVU

14.02.2019
16:00-18:00
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Aula
Praha 7
Czech Republic

Představení doktorského studijního programu na AVU
14. února 2019
 
Program:
16.00 – 16:30 úvodní slovo rektora a studijního prorektora AVU, základní informace o přijímacím řízení a studiu v doktorském studijním programu, představení jednotlivých studijních oborů
16:30 – 18:00 konzultace projektů s pedagogy AVU ve vybraných ateliérech a na Katedře teorie a dějin umění
 
Upozornění:
V případě zájmu o konzultace s pedagogy se prosím předem hlaste na e-mailu studijni@avu.cz
nebo tel. čísle 220 408 214.

Studijní obory a školitelé:

 • ·  Architektonická tvorba  
      prof. Ing. arch. Miroslav Šik, dr. h. c. 
 • ·  Restaurování výtvarných děl 
      MgA. Jan Kracík 
      doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D. 

 • ·  Teorie a dějiny současného umění 
      PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 
      PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D. 
      Mgr. et Mgr. Václav Janoščík, Ph.D. 
      PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 
      Mgr. Václav Magid 
      PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D. 
      doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D. 
      doc. PhDr. Petr Rezek 
      Ing. arch. Maria Topolčanská, Ph.D. 
      Otto M. Urban, Ph.D. 
      PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.

 • ·  Volné umění 
      MgA. Josef Bolf 
      doc. MgA. Milena Dopitová 
      ak. mal. Tomáš Hlavina, Ph.D. 
      prof. Vladimír Kokolia
      MgA. Marek Meduna, Ph.D.
      ak. soch. Vojtěch Míča 
      MgA. Kateřina Olivová 
      ak. mal. Jiří Petrbok 
      Mgr. akad. soch. Lukáš Rittstein 
      MgA. Pavla Sceranková, Ph.D.
      doc. Vladimír Skrepl 
      doc. Dalibor Smutný 
      MgA. Tomáš Svoboda, Ph.D. 
      MgA. Robert Šalanda 
      doc. MgA. Tomáš Vaněk 
      doc. Mgr. art Dušan Zahoranský 
   

 • Více informací k přijímacímu řízení naleznete na www.avu.cz – studium – přijímací řízení
  S případnými dotazy se obraťte na studijní oddělení:
  tel: 220 408 214, 220 408 243
  e-mail: studijni@avu.cz