Večerní kreslení - kurz pro veřejnost v roce 2019

14.02.2019 - 19.04.2019
19.30 - 21.30
Akademie výtvarných umění v Praze
U Starého výstaviště 188 Moderní galerie AVU
Praha 7
Czech Republic

Akademie výtvarných umění v Praze pořádá

VEČERNÍ KRESLENÍ PRO VEŘEJNOST

v budově Moderní galerie AVU,
U Starého výstaviště 188, Praha 7

19. 2. – 18. 4. 2019
vždy v úterý a čtvrtek od 19:30 do 21:30

Celkem 36 hodin
Cena kurzu 6.000 Kč včetně DPH

Kurzovné je třeba uhradit nejpozději do 15. 2. 2019
Na číslo účtu: 3584260247/0100, variabilní symbol 9970
(do poznámky uveďte jméno účastníka)

Kurz probíhá pod odborným vedením Mgr. akad. soch. Tomáše Vejdovského, Mgr. Jana Stosse a MgA. Moniky Havlíckové
K zařazení do kurzu je třeba zaslat níže uvedené údaje:
Název kurzu, jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu, telefon a email.
Zájemci mladší 18 let musí mít souhlas zákonného zástupce (jedná se o kreslení aktu podle živého modelu) na emailovou adresu: eva.stepanova@avu.cz.

S výjimkou papíru si na kurz s sebou vezměte své potřeby na kreslení.
Další potřebné informace sdělí: Vedoucí pedagog Mgr. akad.soch. Tomáš Vejdovský (736686557), Odborný asistent Mgr. Jan Stoss (602887574)

více na www.avu.cz / kurzy pro veřejnost