Galerie AVU: Dávid Brna - Poznámka k přístupnosti č. 4 / Accessibility Note no 4

25.02.2019 - 21.03.2019
18:00
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

kurátorka: Magdalena J. Härtelova
 
Čtvrtá ze série výstav, zabyvajících se sociálně angažovanym uměním a institucionální kritickou, Poznámka k přístupnosti představí slovenského multimediálního umělce Dávida Brnu, studenta Akademie, ateliéru Novych médií. Ve své výstavě v GAVU problematizuje Brna akt psychiatrické diagnózi, která na jednu stranu slouží jako binární algoritmus rozlišující na “normální” a “nenormální”, na druhou stranu je dveřmi ke zdrojum a pomoci. Výstava tak naznačuje paralely mezi diagnózou a institucionalizací umění. Mnohovrstevnatost neo-liberální, pozdně kapitalistické situace, která diskuzi o mentálních onemocněních do značné míry detabuizovala, ale také zkomercializovala, Brna naznačuje skrze citáty z online sebe-diagnostickych testu sebranych na populárních sociálních platformách. Kdo koho pozoruje? Jsi si jisty, že jsi normální? A, co když mému zdraví škodí presne ta společnost, která po me chce, abych se do ní začlenil(a)? To jsou nekteré z otázek, ke kterym mírí čtvrtá Poznámka. Součástí výstavy budou pravidelné kreativní workshopy.
 
Fourth in the Accessibility Note exhibition series focusing on socially engaged art and institutional critique will present Slovakian multimedia artist Dávid Brna, student of the Academy, the New Media Studio. In his exhibition for GAVU, Brna problematizes the act of psychiatric diagnosis that, on one hand, serves as a binary algorithm to distinguish “normal” and “abnormal”, on the other hand, it can be a door to resourcea and help. So, the exhibition sketches out possible parallels between diagnosis and the insitutionalization of art. The artist indicates the multilayered neo-liberal, late capitalist situation, that has destigmatized the discussion about mental illness but also commercialized it, through quotes from online self-diagnose tests collected on popular social platforms. Who is observing whom? Are you sure you are normal? And, what if what is making me sick is exactly the society that has been forcing me to integrate myself? Those are some of the question aimed at in the fourth Note. 
Part of the exhibition project will be regular workshops in the gallery.