DSC Gallery: SEX KÓMA 37

23.04.2019 - 24.05.2019
DSC Gallery
Dlouhá 5
Praha 1
Czech Republic

SEX KÓMA 37
kurátor: Edmund Čučka
 
Ateliér kresby Jiřího Petrboka na Akademii výtvarných umění v Praze se snaží být liberální a svobodný. U pětice autorů ve složení Andrey Baštýřové, Jiřího Baštýře, Jana Uličného, Miroslava Šedy a Jiřího Marka je čitelný příklon k detailu, ke kterému každý z umělců přistupuje jinak. V prostorách DSC Gallery se představuje úzký výběr autorů, který předvádí vizuální striptýz jejich mentálních stavů.

Výstava potrvá od 23/4/2019 – 24/5/2019.
  
Do jaké míry ovlivňuje pedagog své studenty? Svoboda projevu je u Jiřího Petrboka (*1962), autora, jenž zažil při svých studiích na pražské AVU normalizaci, důležitým faktorem. To, že se od roku 1997 stal odborným asistentem u Jitky Svobodové, a v roce 2011 převzal v tomto ateliéru roli vedoucího pedagoga, nejspíš také není náhodou. „Revoluci jsem zažil v pátém ročníku na AVU. Najednou přišla totální změna, prožíval jsem zmatek a nevěděl jsem, co mám dělat. Teprve za studia u Jiřího Sopka jsem si začal pomalu uvědomovat, kam chci směřovat. V současné době rád používám motivy z děl známých umělců, například od bratrů Chapmanových,“ ale to je pouze jedna z x „cihel“, ze kterých sestavuji obrazy. Studentům nechávám naprostou volnost v tom, co chtějí dělat“, říká Jiří Petrbok. Jeho malířský vliv se však u studentů nedá úplně odmyslet. U některých z nich se vkrádá do obrazů, ať už nevědomky nebo cíleně, stylem alter ega. Petrbok se na výstavě úmyslně neprezentuje, ale nechává prostor studentům. „Kdybychom pro tuto partu měli najít společného jmenovatele, označili bychom je za ty, co jsou drsnějším jádrem ateliéru“, dodává. Na umělecké scéně patří Jiří Petrbok mezi výrazné osobnosti českého současného umění. V loňském roce se prezentoval velkou výstavou s názvem Hořící srdce ve Veletržním paláci, což se mu podařilo jako jednomu z mála jeho generace.
  
Název výstavy SEX KÓMA 37 je odkazem na místnost č. 37, ve které sídlí ateliér kresby. Mimo to se v něm skrývá stav bezvědomí, ve kterém si nemůžete být jisti, co se s vámi děje a jestli dokážete vnímat reálný svět kolem. Jednotlivé osobnosti jsou natolik výrazné a kontrastní vůči sobě, že žádný z nich není pátým kolem u vozu. Okřídlená fráze „bůh se skrývá v detailu“ se v Petrbokově ateliéru přiklání na stranu „pekla“, alespoň u některých studentů. „Přístupy k malbě v sobě nesou naléhavé momenty, ironii, sarkasmus, nelibost, recidivu, násilí, deformaci a zájem o figuru. Mnohdy malby i kresby odhalují vnitřní představy autorů, kteří je okolnímu světu zpřístupňují a postupně dávkují. Ani jeden z nich se neobejde bez obsahu. A už vůbec není jejich snahou skrývat i negativní stránky našeho vnímatelného světa“, přidává kurátor výstavy Edmund Čučka.

„Jiří Petrbok touto výstavou ukazuje studenty ze svého ateliéru a je tichým pozorovatelem, který oceňuje jejich malířské výkony. Výběr studentů je veden obsahovou linií, která spěje k drsným až morbidním obrazům s existenciálním podkresem,“ dodává galeristka Olga Trčková. Autorská pětice se na výtvarné umělecké scéně postupně ukazuje čím dál častěji. Mezi výrazné projekty patří První výstava – prezentace ateliéru kresby/ školy Jiřího Petrboka (AVU) v Domě u Zlatého prstenu, na níž se během jednovečerní akce ukázala jejich tvůrčí laboratoř.