Galerie AVU a její kurátor akademického roku 2019-2020 František Fekete vyhlašují open call pro studenty AVU na výstavní termín prosince roku 2019.

06.05.2019 - 31.05.2019
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Galerie AVU
Praha 7
Czech Republic

Galerie AVU a její kurátor akademického roku 2019-2020 František Fekete vyhlašují open call pro studenty AVU na výstavní termín prosince roku 2019.

Tématem opencallu je Tekutá identita, tekutá společnost.

Stabilní území se ztrácí z dohledu a naší půdou se stává mapování proměnlivosti.

“… zatímco v pevné fázi byly tradiční látky modernity roztavovány za účelem zfor-mování nového řádu a vytvoření dokonalejších pevných těles, v tekuté modernitě se tělesa pouze rozpouštějí.” (Zygmunt Bauman: Tekutá modernost)

Stali jsme se nomády globálního světa, zásobníky stylů, výrobků a myšlenek. Vědo-mí už není výchozím bodem, je bojištěm nás samých s těmi, kterými se stát chceme. Jakými způsoby může umění reflektovat proměnlivost, roztěkanost, či neukotvenost? Umění tradičně reflektuje svět ve třech prostorových dimenzích, později se přidává ještě čtvrtý rozměr času. Zdá se ale, že na horizontu se zjevuje další rozměr naší skutečnosti:
“Jakožto extenze našeho těla sahají technologické systémy za hranice jednotlivcova světa tak nepředstavitelně daleko, že zář informace, která se z této dálky vrací, vytváří jiskřící ontologický horizont – horizont mnohorozměrného světa možností.” (Palo Fabuš: Domestikace světa, nebo kolonizace domova?) Potencionální možnosti jsou tím, co tvaruje naší přítomnost. Jak reflektovat něco, co není aktuální, ale my cítíme jeho dech?

V rámci této výzvy studenti odevzdají své portfolio v digitální formě a textový návrh díla na dané téma v rozsahu 1-2 NS (1 NS = 1800 znaků bez mezer) s možností doprovodné fotodokumentace a dalších materiálů. Návrh díla může obsahovat myšlenkové mapy, moodboardy, skici jakéhokoliv formátu, vlastní či převzaté texty. V návrhu nejde o prezentaci finálního díla, ale o nárys ideje, popis umělecké metody, či jinou reakci na téma.

Návrh díla je tázáním se, na které se samotná výstava pokusí zodpovídat.

Výběrové řízení k výstavě bude dvoukolové. Na základe odevzdaných portfolií a návrhů kurátor vybere 5 - 10 studentů do druhého kola. Druhé kolo proběhne ve formě ateliérové návštěvy a rozhovoru s vybranými studenty. Na základě obou kol si kurátor vybere studenty, se kterými bude dále na projektu spolupracovat.

Výstava vznikne jako výsledek společných diskuzí a její výsledný formát je otevřený.

Materiály posílejte na níže uvedené emaily nejpozději do 31. května.

Výsledky prvního kola budou vyhlášeny nejpozději do 14. června.

V druhé polovině června proběhnou individuální návštěvy studentů v ateliérech.

Výsledky budou vyhlášeny 28. června.

Kontakt:
Blanka Čermáková: blanka.cermakova@avu.cz
František Fekete: frantisekfekete1993@gmail.com