ProLuka: David Fesl, Sláva Sobotovičová: Soud, pád, pin a promiň

15.08.2019
18:00
ProLuka
Bezručovy sady
Praha 10
Czech Republic

Konstrukce s bronzovými pamětními deskami jsou rozmístěné v nepravidelné řadě nad sebou ve svahu parku. Vzkazy z desek přirovnáváme k zastavením v kalváriích a jejich rekontextualizací a znovuosazením chceme upozornit na nestálost lidských pořádků. Kola jsou připomínkou občanské mobility, ať už fyzické nebo myšlenkové. Zajímá nás vazba sochařství na širší společenský kontext a kontrast proměnlivosti politických podmínek a snahy o zvěčnění poselství skrze ušlechtilý materiál. Ve výstavě chceme jít ekologickou cestou ve smyslu jak vytváření myšlenek, tak nakládání s „expirovanými“ objekty. 

Děkujeme Marii Foltýnové a GhmP
www.ctyridny.cz