Kurz večerního kreslení pro veřejnost (říjen / prosinec 2019)

Akademie výtvarných umění v Praze
U Starého výstaviště 188 Moderní galerie AVU
Praha 7
Czech Republic

Akademie výtvarných umění pořádá v zimním semestru 2019 kurz večerního kreslení pro veřejnost
 
Koná se v termínu 22. 10. - 19. 12. 2019
Vždy úterý a čtvrtky od 19.30 -21.30 hod.
Celkem 36 hodin
 
Kurz se koná v budově Moderní galerie AVU, U Starého výstaviště 188, Praha 7 (pro vstup nutno zvonit!)
S sebou si vezměte kreslící potřeby a hadřík! Ostatní vám zapůjčíme.
Cena kurzu je 6000,- Kč
 
Svoje přihlášky formou emailu zasílejte na adresu vk@avu.cz nejpozději do 4. 10. 2019. Do přihlášky uveďte své jméno a telefonní číslo. Účastníci mladší 18 let musí mít souhlas zákonného zástupce (kreslí se akt podle živého modelu).
 
Kurzovné je třeba uhradit nejpozději do 10.10.2019, a to na číslo účtu 3584260247/0100, variabilní symbol 9970, do poznámky prosím uveďte jméno účastníka.
Kurz odborně vede Mgr. akad.soch. Tomáš Vejdovský, MgA. Monika Havlíčková a MgA. Jan Stoss.
 
V případě dotazů se obracejte buď na emailovou adresu výše, nebo na MgA. Jana Stosse (602 887 574) a Mgr. akad.soch. Tomáše Vejdovského (736 686 557).