Trafo Gallery: Zdeněk Trs - Popelavý svít / Earthshine

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13 Hala 14
Prague
Czech Republic

Obrazy malíře Zdeňka Trse tentokrát soustředí svou pozornost na abstraktum všech abstrakt – kosmos. Opírá se přitom o přísnou geometrickou konstrukci, reprezentující základní matematické a fyzikální poměry mezi jednotlivými entitami. Bez této opory by se jednalo o neřešitelný problém, pouhou nahodilou spleť vztahů a proměnných, chaos exprese a sebeprojekce. Takto také kosmos dostává svému jménu – je ve své celistvosti krásným, zůstává však přitom všem bytostně lidským. Je to nakonec obraz, malba, s čím máme co do činění, nejvyšší projev lidské kreativity – a zároveň doklad její křehkosti.

Kurátorka: Barbora Kundračíková

Na vernisáži 24. října v 19.00 pokřtíme i stejnojmenný dvojjazyčný katalog. Autory textů jsou Kenneth G. Hay, Barbora Kundračíková,
Miroslav Petříček. Grafické řešení je dílem Pavla Tichoně.

Výstava potrvá do 24. 11. 2019.