Dny otevřených dveří AVU pro magisterské studium

08.11.2019
12:00-19:30
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

Den otevřených dveří pro magisterské studijní programy Akademie výtvarných umění v Praze v pátek 8. listopadu 2019

Program:
12.00 - 19.00         zpřístupnění ateliérů, knihovny a Galerie AVU
14.00 - 14.30         úvodní slovo rektora a studijního prorektora AVU, základní informace o přijímacím řízení a studiu
14.30 - 15.00         prohlídka dílen AVU
15.00 - 15.30         prohlídka Moderní galerie AVU
15.00 - 18.30         konzultace domácích prací s pedagogy AVU ve vybraných ateliérech
18.00 - 19.30         Psí otázky / Možnost dekolonizace (přednáška britského kurátora Charlese Escheho v aule AVU)
 
Upozornění:
V případě zájmu o konzultace s pedagogy se, prosím, zarezervujte na konzultace.avu.cz. Online rezervace bude zpřístupněna od 29. 10. 2019 do 5. 11. 2019.
 
DŮLEŽITÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU NA AVU V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021
 
30. 11. 2019: Uzávěrka pro podávání přihlášek na akademický rok 2020/2021 

  • E-přihlášku naleznete od 1. 11. 2019 na internetové stránce – www.avu.cz.
  • E-přihlášku je nutno vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení AVU spolu s požadovanými přílohami:
  1. Stručný životopis
  2. Motivační dopis
  3. V případě šestiletého magisterského studia úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo písemné potvrzení příslušné školy, že uchazeč studuje v maturitním ročníku. V případě navazujícího magisterského studia úředně ověřená kopie bakalářského diplomu nebo písemné potvrzení příslušné školy, že uchazeč studuje v posledním ročníku v bakalářském studijním programu.
  4. Doklad o zaplacení poplatku za úřední výkony, který činí 810 Kč.

 
6. – 8. 1. 2020: Příjem prací uchazečů do prvního kola přijímacího řízení - probíhá na Hlavní budově AVU.
13. – 15. 1. 2020: První kolo přijímacího řízení – bez účasti uchazečů
27. 1. – 30. 1. 2020: Druhé kolo přijímacího řízení s účastí uchazečů, kteří postoupili z prvního kola. Praktická talentová zkouška probíhá prezenčně v jednotlivých ateliérech AVU.
 
Více informací k přijímacímu řízená naleznete na www.avu.cz – studium – přijímací řízení
Kontakt na studijní oddělení
S případnými dotazy se obraťte na studijní oddělení:
tel: 220 408 214, 220 408 243
e-mail: studijni@avu.cz
 
Consultations in English language during The Open Day are available upon a previous agreement with the head of the studio. Attention: Since the classes at Academia of Fine arts are led in the Czech language, an applicant must have the knowledge of the Czech language on the level B1. The B1 certificate is required at the beginning of first year of study.