Večírek pro umění, teorii a příbuzné zóny za účasti Svena Spiekera

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

Srdečně Vás zveme na křest nového čísla Sešitu 26/2019 - jež je druhým číslem s tématem historie výstav, zároveň proběhne též křest překladového sborníku Sešit Reader 2007-2017. Akce proběhne 12. 11. 2019 od 18 hodiny v aule AVU (U Akademie 4, Praha 7).
 
Dvacáté šesté číslo Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny se vrací ještě jednou k tématu historie výstav, jež chápeme jako prizma, jímž je možné se dívat na umění druhé poloviny dvacátého století. Obsahuje rozhovor Terezie Nekvindové s kurátorkou a kritičkou Ludmilou Vachtovou, která připravovala program nejen pro galerii Na Karlově náměstí, ale též Galerii Platýz a podílela se také na přípravě série výstav v Liberci v šedesátých letech. Dále zde najdeme text Márie Oriškové o dvou výstavách amerického umění, které proběhly v Československu v roce 1947 a 1969. Následuje studie o Jiřím Valochovi, v níž tentokrát se autorka Helena Musilová věnuje jedné konkrétní výstavě, již Valoch připravil pro brněnský Dům umění v roce 1980. Dalším z textů je studie Evy Skopalové a Marianny Placákové, která se věnuje ženám v umění 50.–80. let a to jak těch, které tvořily, tak i těch na obrazech. Číslo uzavírá text Alise Tifentale o strategiích vystavování fotografie na FIAP 1956. 
 
Sešit Reader 2007 - 2017 je sborník přeložených textů z prvních deseti lete existence časopisu Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, který vedl Václav Magid a spolutvořil s Davidem Kulhánkem a posléze dlouhodobě s Jakubem Stejskalem. Do sborníku byly po diskusi se širší redakční radou vybráno 14 studií a tři rozhovory, jež byly v daném období publikovány na stránkách Sešitu. Konkrétně se jedná o rozhovor skupiny Ládví s Janem Mlčochem, rozhovor Václava Magida s Jánem Mančuškou, studie Terezy Stejskalové, Daniela Grúně, Josefa Ledviny, Jana Zálešáka, Karla Císaře, Mileny Bartlové, rozhovor s Rostislavem Šváchou, texty Martiny Pachmanové, Pavlíny Morganové, Hany Buddeus, Václava Magida, Jana Wollnera, Václava Janoščíka, Tomáše Pospiszyla a Kateřiny Svatoňové. Doprovází je úvodní komentáře zahraničních badatelů Victora Misiana a Svena Spiekera a též text jeho tehdejších redaktorů Václava Magida a Jakuba Stejskala. 
V rámci křtu proběhne prezentace a diskuse Svena Spiekera, šéfredaktora časopisu ARTMargins a komentář překladatele Phila Jonese, bude možnost obě publikace pořídit za zvýhodněnou cenu, stejně jako starší čísla Sešitu.