LITHO LITO - MgA. L. Kahuda Klokočková, MA

20.11.2019
9:00-15:00
Moderní galerie AVU
U Starého výstaviště 188
Praha 7
Czech Republic

Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts Prague
Grafické dílny / Printmaking department
20/11/2019  STŘEDA  /WEDNESDAY   9.00 – 15.00

MgA. L. Kahuda Klokočková, MA
(FUD UJEP, LITHO LITO a Institut kresby a grafiky)
LITHO LITO
Prezentace možností tisku z plochy / Demonstration of the planography possibilities
 
Kapacita                /          Capacity
10 – 20  osob                  10 – 20  persons
Přihlášky / Registrations   vovsova@avu.cz