Galerie AVU: Visions of Inner Trembling

05.12.2019 - 20.12.2019
18.00
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Galerie AVU
Praha 7
Czech Republic

Visions of Inner Trembling

Josefína Klimentová
Vanda Kovaříková
Ondřej Petrlík
Samuel Stano
Zdena Strobachová

Galerie AVU
6.12.-20.12.2019
kurátor František Fekete

Visions of Inner Trembling je skupinovou výstavou kladoucí si za cíl shromáždit ukázky tvorby několika malířů a malířek a vytyčit spojitou linii napříč výraznými autorskými rukopisy i generacemi. V prvé řadě se zaměřuje na malbu, jenž převádí niterné a introspektivní pocity, nálady a reflexe a nachází pro ně různé formy zobrazivého i abstraktního vyjádření.
Naše prožívání niternosti a přítomnosti je často nesdělitelné, jelikož se nám samým zjevuje v záchvěvech vědomí v neutuchající proměnlivosti, často jako syntéza pojmů, emocí a komplexních vztahů s prostředím. Východiskem výběru autorů a autorek na této výstavě je právě pátrání po čemsi nevyslovitelném, co se však skrze obrazy samo zjevuje a oslovuje nás nikoli v kategoriích slov a pojmů, ale zase zpátky se propisuje do naší niternosti. Ono nesdělitelné zjevování všichni autoři a autorky zastoupeni na výstavě chápou a zpracovávají jinak a vedou je k nim různá chápání prožívání světa - materialistické i duchovní. Můžeme to nazývat duchem, vědomím či čímsi božským, co nás přesahuje. Nejde však o to tyto fenomény popsat či je hodnotit. Jde o proces hledání onoho nesdělitelného a unikavého. V malbě to může znamenat sledování samotného pnutí k tvorbě, motivace komunikovat tyto energie, překládat je do konkrétnosti. Za touhou tvořit stojí různé motivace, existuje ale cosi jako fenomén tvořivosti, jenž neznatelně pulzuje a dýchá skrze všechny oslovené a oslovující a rámcuje tak odlišné individuální přístupy?

Josefina Klimentová (*1991) je v současné době v posledním ročníku ateliéru Intermediální konfrontace na UMPRUM. Ve své tvorbě pracuje se symboly a náměty židovské spirituality, jenž jsou však u ní pojímány skrze výrazně subjektivní prožívání svátku a hostiny jako oslavy tvar, barev a jejich duchovnosti.

Vanda Kováříková (*1996) navštěvuje malířský ateliér pod vedením Vladimíra Skrepla na AVU. Výrazně inspirována pobytem v přírodě,  časoprostor před plátnem ji slouží jako vztahování se ke krajinám, v němž se mísí minulé prožitky a současné naladění se na ně. Proces je to meditativní, ve kterém se záchvěvy reálné krajiny na lidské vědomí mísí s tušením krajiny vnitřní a imaginární.

Ondřej Petrlík (*1989) je absolventem ateliéru Vladimíra Skrepla na AVU. Jako autor většinou nechává to budoucí na obrazech přicházet za sebou a samo se zhmotňovat ve vizích přítomných okamžiků. Jeho malba zpracovává bezprostřední svět utvářející rámec jeho prožívání. Tím se však můžou stát nejenom věci a prostředí kolem něj, ale také on sám pohlížejíce na sebe z pohledu slepé skvrny. Zpracovávání gest, výrazů a stop okamžitosti Petrlík přetváří v cosi neuchopitelně poetického a smějícího se vnitřním smíchem.

Samuel Stano (*1999) je v prvním ročníku ateliéru Josefa Bolfa na AVU. V současnosti je pro něj zejména důležité prozkoumávat různé malířské polohy a skrze tvořivý proces dospívat k porozumění souvztažnosti sebe a okolí. To je zpracováno zejména v motivu antropocentrizované květiny, pojímané jako symbolu růstu i pomíjivosti.

Zdena Strobachová (1932-2005), známá také pod pseudonymem Sidonie je již zesnulou sklářkou a malířkou. Malířské tvorbě se věnuje zejména po roce 1985 jako výrazný solitér. Její malby mají často existenciální charakter a uvažují o vztahu člověka a přírody a jeho roli v ní, spolu s přemýšlením o jeho vnitřním smyslu a směřování. Její práce kypí tělesnou i niternou energií radosti a melancholie, které se ve vyšším stupni intenzity slévají dohromady a vytváří univerzální rámec lidského prožívání.