Začalo jednání Odborů AVU a vedení AVU

Dne 9. prosince 2019 začalo kolektivní jednání Odborů AVU s vedením školy. Odbory AVU vznikly v červnu 2019 jako základní organizace celostátního Vysokoškolského odborového svazu. Rektor školy zúčastněným popsal historii a současný stav mzdové politiky AVU od roku 2014 do současnosti, včetně výhledu do budoucna. Situaci nepovažuje za uspokojivou, stejně tak jako odborová organizace. Předsedkyně Odborů AVU Maria Topolčanská vyjádřila zájem odborové organizace vstoupit do jednání o mzdové agendě. Kvestor a rektor přislíbili uskutečnit schůzku, na které zástupci odborů důkladněji nahlédnou tvorbu rozpočtu i platů na škole. Odbory AVU vedení školy oznámily, že v únoru 2020 představí vedení školy návrh kolektivní smlouvy. Stane se základem pro korektní a konstruktivní vstup odborů, spolu se senátem a vedením školy, do procesu tvorby a připomínkování rozpočtu AVU.​
 
 
Přítomní:
Za Odbory AVU: Tomáš Pospiszyl, Janek Rous, Maria Topolčanská
Za vedení AVU: Eva Ellingerová, Vít Havránek, Evžen Mrázek, Tomáš Vaněk, Dušan Zahoranský