M1: Adam Kovalčík – Kuličky

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Sklad M1
Praha 7
Czech Republic

Adam Kovalčík je absolventem ateliéru figurálního sochařství a medaile na Akademii výtvarných umění v Praze. V galerii Sklad M1 se zabývá samotným prostorem galerie a svou polohou sochaře po studiu. Dělá sochař po studiu klasickou sochu, nebo může dělat věci zdánlivě pitomé, ale také věci jednoduché, a upřímné?
...
Adam Kovalčík graduated at the Academy of Fine Arts in Prague in the studio of figurative sculpture and medals. In the gallery he deals with the gallery space itself and his position as a sculptor after his studies. Does the sculptor make a classic sculpture after his studies, or can he do things seemingly stupid, but also simple and honest things?