Stanovisko AVU k situaci v Hongkongu / Statement of AVU concerning situation in Hong Kong

16.12.2019

Stanovisko AVU k situaci v Hongkongu
Akademie výtvarných umění v Praze vyjadřuje podporu a solidaritu demokratickým protestům probíhajícím v Hongkongu v souladu s oficiálními stanovisky EU. Zvláště alarmující je situace studentů, kteří čelí násilí policejních a vojenských sborů a jsou zadržováni bez možnosti zákonného soudu. Jako umělecké a akademické instituci nám záleží na respektu k lidským právům, sebeurčení a svobody vyjádření. Mimo samotné prohlášení se zavazujeme kontaktovat a podpořit umělecké a akademické instituce v Hongkongu. Vyzýváme další umělecké a akademické instituce v ČR ke společným a konkrétním krokům na podporu protestů v Hongkongu.
 
Předseda Akademického senátu AVU v Praze
Mgr. et Mgr. Václav Janoščík, PhD.
 
 
 
Statement of AVU concerning situation in Hong Kong
Academy of Fine Arts Prague expresses support and solidarity with pro-democratic protests in Hong Kong, and we do so in accordance with official standpoint of European Union. We are specifically concerned about the situation of students, who face violence of police and army, or detention without lawful court. As an Art Academy we deeply value respect to human rights, social self-determination and freedom of expression. Besides this proclamation we commit ourselves to contact and support art and academic institutions in Hong Kong. We ask other art institutions in Czech Republic to join us in common and definite measures in support of Hong Kong pro-democratic movement.
 
Chairman of the Academic senate of the Academy of Arts, Prague
Mgr. et Mgr. Václav Janoščík, PhD.