Víra v Nesouhlas / Výstava Ateliéru nových médií II

09.03.2020 - 23.03.2020
Galerie HYB4
Hybernská 4
Praha 1
Czech Republic

Nevytvářejí hierarchickou strukturu. Rozkládají danou množinu do podmnožin dle předem daných kritérií. První rozklad na podmnožiny se dále nedělí. Nalezení nejlepší možné disperze vyzkoušením všech uspořádání shluků je většinou neproveditelné, proto většina metod začíná nějakým předem daným rozkladem. Optimální analýzy dosáhneme, pokud nabude funkcionál kvality rozkladu své extrémní hodnoty. Nevýhodou je, že metody většinou končí pouze s lokálně optimalizovaným rozvratem.
Víra v Nesouhlas je kolektivní výstavou ateliéru Nových Médií pražské AVU. Společně zde každá členka a každý člen hledá cestu, jak svůj pohled představit světu. Nabízí pestrou škálu přístupů a forem a přesvědčují divačky a diváky, že to, co se snaží říci, je pravdivé. Mohou zde bořit zaběhlý děj, komunikovat se siluetou situace a tím nechat prožít důležitý okamžik. Nalézat porozumění a rozličnost významů a věrně se řídit instinktem. To vše je přítomné na předem domluveném místě v galerii Hybernská 4. 

kurátor/Natálie Kubíková
architektura výstavy/Viktor Takáč
vernisáž/9.3 18:00
pořadatel/Darina Alster, 777015986, darina.alster@gmail.com
grafika/Matej Martinec, Matuš Buranovsky
Vystavující:
Darina Alster&Polina Revunenko
Kača Olivová
Jan Matýsek
Vita Ferra
Barbora Kropáčková
Martina Malinová
Martin Pondělíček
Vell Sv
Demian Kovalov
Matyáš Zeman
Vojtěch Würz
Tereza Trnková
Lea Kupková
Eve Miller
Ambre Petitcolas
Dávid Brna
Sonya the Moon
 
Galerie HYB4 je galerie současného umění v centru Prahy. Dramaturg a producent galerie je umělec a kurátor Filip Kazda.  Galerie organizuje velkou škálu výstavních projektů, od studentských výstav, po sólové projekty a festivaly.
 
Adresa Galerie : Hybernská 4, Praha 1-->