O autorském tichu

06.08.2020 - 27.08.2020
18:00
Galerie AVU
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

kurátor: Fratišek Fekete 
vystavující: Radim Labuda, Jan Mlčoch, Michal Pěchouček, Janka Vidová

Výstavní pojekt O autorském tichu je kurátorskou skupinovou výstavou, která na několika případových studiích zkoumá okolnosti odchodu umělců umělecké scény, vzdání se aktivní umělecké dráhy, změny jejich tvorby, nebo jiné druhy přechodu. Základní koncepcí projektu je jednotlivými artefakty prezentovat a zkoumat tyto body zlomu spolu s uměleckými i osobními motivacemi, jež jim předcházely, a také mapovat období, které nastalo poté. Prostorově je výstava koncipována jako cesta. Prezentuje artefakty a výpovědi a skládá se ze tří částí - před / bod zlomu / po.  V etapě "bod zlomu" najdeme osobní výpovědí umělců a umělkyně týkající se jejich přechodu mezi různými typy vyjádření. Tři umělci a jedna umělkyně různých generací zde zjevují různé roviny změny.
Každá z těchto čtyř osobností představuje jinou formu přechodu, jinou motivaci a jiné role přicházející po vymanění se s pozice umělce či aktéra v určitém kulturním poli, ať už zvolením si jiné formy tvořivosti, či jen dočasnou přestávkou. Výběr umělců není reprezentativní - umělců a umělkyň, kteří přestali tvořit z různých důvodů je mnoho. Tuto kategorii nejspíš naplňují desítky neznámých kandidátů. Jde však o jinou skupinu lidí - o ty, kteří se dokázali uplatnit, dokonce byli na vrcholu své tvorby, ale rozhodli se dále jít jinou cestou - či najednou vystřídat pole své působnosti.