Dar jména, ale i nás... křest publikace

12.09.2020
14:00
Vojanovy sady
U lužického semináře 43/17
Praha 1 - Malá strana
Czech Republic

DAR JMÉNA, ALE I NÁS
JÍM NÁSLEDEK RÁNA
DERE NÁS JÍL A KAMNA
NÁŠ JÍL. RAMENA. DEKA.
JÍL, RAMENA AND SAKÉ
JÍL, RAMENA & SAKÉ

Dovolujeme si vás pozvat na křest česko-anglické vizuální knihy umělkyň Aleksandry Vajd a Jimeny Mendozy. Ta rozšiřuje pole vnímání jejich společné práce skrze gesto vložení autorského textu básníka Petra Borkovce a grafického designu Adély Svobodové. Kniha představuje jednotný celek více disciplinárního uměleckého díla. Publikace se primárně pokouší postihnout volně probíhající a kontinuální spolupráci mezi umělkyněmi. Do současnosti toto tvůrčí duo realizovalo řadu společných výstav, např. causalidad/causalidad, Dámy (Complexity, Contradiction, and a Decorated Shed), espejo, espejo či djav azodnem. V kontinuálním procesu kopírování, proměn a výměn, rozšiřování, bytí stejným a přitom jiným Aleksandra Vajd a Jimena Mendoza docílily vyvinutí sdílené, přesto stále konfliktní praxe, která zdůrazňuje smyslné, neviditelné a rozmlžuje linie mezi kauzalitou a náhodou, mezi médii, autorstvím, podporou a podporovaným. Tento typ jazyka nepochopení se mění v potenciál – potenciál, který umožňuje rozšíření a zároveň kondenzaci blízkou snad jen možnostem poezie. Postupným vývojem idiosynkratického přístupu, který překračuje běžné limity jazyka, materiálu, média a kultur, Vajd a Mendoza testují potenciál komunikace pomocí imitace i nepochopení, a skrze proces řízeného pronikání vlastních uměleckých praxí utvářejí prostor pro nově vyjednanou praxi společnou. Umělecké přístupy jsou sdruženy a přeloženy do vizuální, haptické a konceptuální podoby, která umožňuje proměnit knihu v hybrid mezi katalogem, výstavou a soběstačným dílem. Překlad Deana Kolenčíková.

text/text: Petr Borkovec
translation/překlad: Deana Kolenčíková
graphic design/grafická úprava: Adéla Svobodová
published by/vydala Vysoká škola uměleckoprůmyslová
v Praze v roce 2020. ISBN 978-80-88308-08-9