Veltrusy Ladislava Čepeláka

25.09.2020 - 08.11.2020
10-12 a 12:30-15:30
Infocentrum zámku Veltrusy
Czech Republic

Výstavu pořádají zámek Veltrusy a město Veltrusy k 20. výročí autorova úmrtí. 
Profesor Ladislav Čepelák (25. 6. 1924 – 9. 10. 2000) 40 let pedagogicky působil na Akademii výtvarných umění v Praze. Patří k nejvýraznějším osobnostem české grafiky druhé poloviny 20. století. Účastnil se stovek výstav, je nositelem mnoha ocenění. Věnoval se kresbě, grafice, ilustraci, realizacím v architektuře a celý život hudbě.
Vystavená díla jsou z cyklů První grafické studie (1948 – 1956), 
Veltruský park (1949 – 1951) a Kresby z Veltrus.
 
Koncepce výstavy Magdalena Vovsová