Galerie Klatovy/Klenová - Art Dialog 2020

26.09.2020 - 31.10.2020
Galerie Klatovy/Klenová
Czech Republic

Bienále mezinárodního sympozia pro absolventy vysokých uměleckých škol.
Výtvarné sympozium s názvem Art dialog – Meziprostory navazuje na tradici mezinárodních setkání pedagogů a mladých umělců z vysokých uměleckých škol v sýpce areálu hradu a zámku Klenová. Absolventi vysokých škol s podporou svých profesorů přecházejí k tvůrčí praxi a ke svému plnohodnotnému uplatnění na výtvarné scéně – vyplňují prostor mezi studiem a začátkem cesty k samostatné umělecké činnosti.
Prostředí hradu a zámku Klenová s přilehlými prostory, které je odlišné od studijních atelierů nabízí ztvárnit umělecká díla určená jak do plenéru, tak i do interiéru. Zároveň je užitečná přítomnost ostatních absolventů a pedagogů a jedinec má šanci kontaktů, konzultací, někdy i eliminací případných chyb.
Na sympoziu vzniknou díla, která budou vystavena v okolí zámecké sýpky i v prostorech sýpky samotné v průběhu měsíce října.
Kurátor sympozia a výstavy: Adéla Matasová
Odborný asistent: Tom Kotik