Postkolokvium: MgA. Viktor Takáč, M.arch. Lynda Zein

03.11.2020
17:00 - 19:00

Ve středu 3. 11. se uskuteční mezi 17-19 h doplňkový blok přednášek doktorandek a doktorandů AVU v návaznosti na konferenci "Vidět složeným okem - doktorandské kolokvium 21.-22. 10. 2020". Úvodní část obstarají přednášky M. Arch. Lyndy Zein a MgA. Viktora Takáče, následovat budou krátké prezentace projektů kolegyň a kolegů v prvním ročníku doktorského studia na AVU. 
 
Studenti a zaměstnanci AVU se mohou připojit prostřednictvím TOHOTO​ odkazu, zájemkyně a zájemci mimo AVU ať se obrátí na ondrej.buddeus@avu.cz
 
Program: 
 
17-17.35 
M.arch. Lynda Zein
Dromológia developerského města​
 
Tento príspevok sa bude zaoberať dromológiou, vedou o rýchlosti, na príklade pražskej štvrte Karlína, v ktorej posledných 18 rokov prebiehal proces gentrifikácie. Leitmotivom tržných štvrti - či sú to administrativné alebo pre kratkodobé a investičné bývanie je deterritorializacia nadnárodných spoločností, fungujúca na principe kreativnej deštrukcie. Skúmam tento dopad budovania súčasného mesta pod tlakom finančného developmentu na vnímanie času. K tomu sa budem vztahovať k teórii Paula Virilia, konkrétne k rýchlosti ako hlavného motívu jeho kníh Speed and Politics: An Essay on Dromology (1977, 1986) a The Futurism of the Instant: Stop–Eject (2010), a skrz Pierra Noru (Mémoire collective, 1978) a jeho pojem história mentalít, kde vysvetľuje vplyv našho kolektívného vnímania, aj podvedomného, na priebeh politických, ekonomických či sociologických rozhodnuti.
 
17.35-18.10 
MgA. Viktor Takáč
Remediace jako cesta k absenci obrazu
 
Rudolf Arnheim ve svém díle Film jako umění srovnává specifičnost filmového obrazu s reálným obrazem. V rámci svého bloku se volně inspiruji touto srovnávací strategií a pokusím se ji rozšířit o oblast remediace (J.D. Bolter a D. Grussin). Zaměřím se na oblast kognitivního poznání, nápodobu, „zmizení“ media; za účelem vědeckého zkoumání našeho vnímání těla, prostoru, času, pohybu. V rámci praktických příkladů a vlastních zkušeností se pokusím nastínit možné směry využití těchto technologií pro umělecky orientovaný výzkum, umělecký projev.
 
18.10 - 19.00 
Blok krátkých 5 min. informačních prezentací projektů nových doktorandek a doktorandů v 1. ročníku:
Mgr. Lucie Drdová, Mgr. Art. Ján Ďurina, MgA. Filip Hauer, MgA. Kateřina Komm, MgA. Kristina Láníková, Ing. Arch. MgA. Martin Petřík, MgA. Karel Pivoňka, Mgr. Maria Poliačková, MgA. Barbora Šimková, Mg.A. Vladimír Turner