DRLAŇA: Ateliér sochařství 2

16.06.2021 - 03.09.2021
18:00
Galerie Sýpka Valašské Meziříčí
Czech Republic

Drlaňa
Ateliér sochařství II AVU
 
Vystavující studenti:
Nela Britaňáková, Kristína Haviarová, Veronika Hurtová, Jindřiška Jabůrková, Mikuláš Juráček, Monika Kučerová, Lema Ahmadi, Matěj Liška, Jana Svobodová, Tereza Sýkorová, Tereza Šrámková.

Výstava v Galerii Sýpka vznikala jako spontánní a bezprostřední reakce na prostory galerie. 
Studenty zaujala rustikální atmosféra vyznačující se výrazným užitím dřeva ve výstavních interiérech. Pracovním tématem se tak stalo dřevo, chápané nejen jako materiál, ale i ve významech environmentálních, metaforických nebo symbolických, avšak uvažování studentů se postupně rozvíjelo ještě dále do širších souvislostí.
Studenti se v průběhu práce zajímali o region Valašska, pohádky, folklór, písně, nářečí a také o lokální historii zámku ve Valašském Meziříčí. Název výstavy Drlaňa byl vybrán jako jakési intuitivní vyjádření těchto kontextů.
Zacuchané ženské vlasy, transformující se v název výstavy, lze považovat za metaforu souvislostí vystavených prací. Dalo by se říci, že se na výstavě prolínají antropologická a environmentální témata. Můžeme se zde setkat s pohádkovými inspiracemi, metamorfózou předmětů, přírodní magií, tajemností přírodních procesů nebo s psychedelickými představami.
Výstava je převážně kolektivní prací studentů, s lehce korigujícím kurátorským vlivem pedagogů ateliéru.

Pedagogové: vedoucí ateliéru Tomáš Hlavina a asistentka ateliéru Jimena Mendoza.