Koncept neviditelných identit v umění vs. nepopulární aktivismus - Robert Gabris

AVU
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

Prezentace Roberta Gabrise nazvaná Koncept neviditelných identit v umění vs. nepopulární aktivismus se uskuteční fyzicky na AVU v aule 8.12. od 18 hodin, zároveň bude vysílána na youtube AVU (link bude uveřejněn později).

 

Umělec Robert Gabris nás na své prezentaci provede vlastní uměleckou tvorbou, osmiletým hledáním odpovědí na otázky identity v naší společnosti systematicky marginalizovaných identit. Fokusem jeho přednášky bude identita jinakosti v patriarchálních politikách, romské nebinární tělo vyloučené ze společnosti a z rodinného prostředí. Epistemologie neviditelných paralyzovaných tělesností a jejich nouzová východiska jako odpor vůči apatické suprematistické společnosti.
Také se budeme zabývat inkluzí dominantních institucí a jejich nemožnou dekolonizací „o nás, ale bez nás“ v etnologických muzeích, v kulturní a sociální antropologii. Skrze Robertovy vlastní práce budeme rekonstruovat praktiky a implementaci kritických společenských diskurzů.

 

 

Robert Gabris (1986, Hnúšťa, SK) vystudoval scénografii na VŠMU v Bratislavě a v magisterském studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Pracuje v médiu kresby, která často přesahuje do instalace a performance. V jeho převážně autobiografické práci se často objevuje téma politiky identit. Zajímá se o vyloučené skupiny anebo queer tělesnost v konfrontaci s normami a hranicemi většinové společnosti. Experimentální kresba je pro autora formou rezistence vůči rasismu a různým podobám sociálního vyloučení. Vystavoval samostatně i skupinově v Rakousku, Lotyšsku, Německu, Francii, Kanadě, na Slovensku, v Maďarsku nebo ve Švédsku, aktivně se zúčastnil rezidenčních pobytů v Itálii, Číně, Švédsku nebo Polsku. V roku 2021 se stal finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého a získal cenu uznání poroty v rámci STRABAG Artaward International.
https://robertgabris.com/