Workshop Není miniatura jako miniatura - jak se pozná originál?

Galerie věda a umění, Akademie věd ČR
Národní 3
Praha 1
Czech Republic

Víte, co je portrétní miniatura?
Tradiční malované miniaturní portréty jsou uměleckými skvosty. Oblibu těchto drobných dílek zejména v kruzích šlechtických a později i měšťanských však v 2. polovině 19. století natrvalo ovlivnil a změnil objev fotografie. Byl to čas experimentů, kdy fotografie a malba zkoušely spojit své síly s cílem dosažení věrnějšího portrétu. Postupně pak s rozvojem technik grafických a tiskových odstartovala sériová produkce líbivých obrázků. Na trhu jsou tak dnes originály, kopie i falza.

Vlastníte nějakou?
Přineste ji! Pokud vlastníte nějakou malovanou miniaturu na slonovině či jiné podložce a chcete odhalit její původ, stáří nebo pravost neváhejte se zaregistrovat a donést ji na workshop organizovaný laboratoří ALMA. Mnohé z toho můžete totiž rychle zjistit. Na místě budou k dispozici restaurátorka i přírodovědci, kteří se této problematice dlouhodobě věnují. Budeme díla pozorovat a měřit přenosnými přístroji. A také, za účasti pracovníků grafických dílen Akademie výtvarných umění v Praze, se pokusíme replikovat historický proces kopírování podle fotografické předlohy, který se nazývá fotolitografie.

Přístroje dostupné na místě:
Stereoskop Leica (průzkum ve viditelném světle ve velkém zvětšení) Infračervená kamera Apollo (průzkum v infračerveném světle – reflektografie) Přenosný XRF analyzátor Delta (neinvazivní určování prvkového složení) Přenosný FT-IR spektrometr Alpha (neinvazivní určování pojiv a podložek)

Program
Úvodní slovo – portrétní miniatura: originál a nápodoba
Neinvazivní výzkum miniatur in situ, s ukázkami přístrojových měření
Transfery a fotografické přenosy v portrétní miniatuře, s ukázkami replikace historických postupů
Komentovaná prohlídka celé výstavy

Vzhledem k tomu, že počet účastníků je omezen, je třeba se předem přihlásit, a to na e-mailové adrese alma@alma-lab.cz Při vstupu bude nutno prokázat bezinfekčnost. 

Na workshopu budou prezentovány originální výsledky výzkumu dosažené realizací projektu Neinvazivní výzkum portrétních miniatur pro účely jejich datace, autentikace, prezentace a ochrany (DG18P02OVV034) v rámci programu NAKI II Ministerstva kultury České republiky