Úvod do geometrie a perspektivy - Lubomír Končinský - termíny zápočtů zde:

3. ledna
10. ledna
17. ledna

Vždy od 14:30 do 16:00 v budově Moderní galerie u výstaviště.

Další termíny bude nutno individuálně domluvit
 po telefonu na čísle 603 445 589
nebo e-mailem l.koncinsky@volny.cz
Pohovory se budou konat po domluvě
na VOŠUP a SUPŠ, Žižkovo nám.1, Praha 3 – Žižkov
 
 
 
 
Ing.arch. Lubomír Končinský
mob.\:  603 44 55 89