Aktuální opatření týkající se výuky a vstupu do budov akademie platná od 25.11.

Od 25. listopadu bude umožněn vstup do školy, ateliérů a dalších prostor posledním ročníkům. Povolení se tedy vztahuje pouze na diplomantky a diplomanty, aby mohli pracovat na diplomových pracích, konzultovat a výuka s nimi mohla probíhat až do skupiny 20 zúčastněných. Budovy AVU budou nyní otevřené od 8:00 do 21:00 hod*. Speciální požadavky budeme řešit individuálně.
 
Od stejného dne mohou v rámci výuky probíhat pouze individuální konzultace všech studentek a studentů ostatních ročníků ve formátu jedna osoba s jednou osobou.  Podrobnosti s Vámi domluví vedoucí ateliérů.
 
Povoleny jsou také návštěvy knihovny za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.
 
Daná povolení jsou podmíněna dodržováním potřebných opatření, jakými jsou nošení roušek, dodržování rozestupů, používání dezinfekčních prostředků a časté větrání prostor, ve kterých probíhá práce a výuka.
 
Uvolněná opatření platí zatím do 12. prosince 2020.
 

*Provoz všech budov AVU: 8:00 – 21:00 (s platností od 25. 11.), s těmito úpravami:
Hlavní budova: provoz vrátnice 8:00 - 21:00
Moderní galerie: provoz vrátnice 8:00-16:00, od 16:00 do 21:00 vstup na kartu
Škola architektury: provoz na kartu v době 8:00 – 21:00
Ateliér Jana Zajíce: provoz 8:00-21:00, po dohodě s technickým oddělením