Anatomie - výsledky zkoušky - info zde:

Výsledky zkoušky z Anatomie jsou zveřejněny na nástěnce na hlavní budově u č.6 a rozeslány e-mailem na školní adresy. Náhradní termíny jsou naplánovány na 2. a 16. září vždy ve 12:00. Sraz bude v daný čas ve vestibulu Hlavní budovy AVU.