Barokní umění v Čechách - PhDr. Štěpán Vácha - 17. prosince návštěva expozice Staří mistři ve Schwarcenberském paláci. Více info:

 V úterý 17. prosince místo přednášky navštívíme novou expozici Staří mistři ve Schwarzenberském paláci Národní galerie (Hradčanské náměstí 2), která prezentuje netradiční formou evropské a české umění renesance a baroka. Sraz u pokladny v 15:15. Index či jiný doklad o studiu na AVU sebou, vstup volný.