Distanční zasedání Akademického senátu AVU se koná ve středu 7. 10. od 9:30

Program:
 
1.Schválení zápisu minulého jednání
2.Schválení programu zasedání
3.Informace rektora a vedení AVU o aktuálních věcech chodu školy v novém akademickém roce.
4.Změna jednacího řádu - online zasedání a per rollam hlasování (VJ)
5.Zástupci do Rady Vysokých Škol
6.Setkání s ekobuňkou AVU a načrtnutí dalších možných kroků v oblasti enviromentální šetrnosti
7.Informace z porady vedení (Václav Janoščík)
8.Prostor pro podněty senátorů a senátorek