EUROFABRIQUE - prodloužení uzávěrky

Lhůta pro podání přihlášek k účasti na workshopech a výstavě Eurofabriqie je prodloužena do neděle, 7.11.2021.
Více o otevřené výzvě zde: https://www.avu.cz/event/2021-10-30/otev%C5%99en%C3%A1-v%C3%BDzva-pro-studuj%C3%ADc%C3%AD-avu-k-%C3%BA%C4%8Dasti-na-workshopech-v%C3%BDstav%C4%9B-eurofabrique-grand