Grantová soutěž NAVU 2021

Nakladatelství AVU vyhlašuje grantovou soutěž na vydání publikací NAVU 2021.

Uzávěrka přihlašování projektů je 18. ledna 2021.
Formulář žádosti o dotaci a všeobecné podmínky soutěže jsou vyvěšeny na webových stránkách AVU: Nakladatelství AVU, v sekci Grantová soutěž.
Doba řešení projektu: 1. březen – 31. prosinec 2021.
Žadatelem může být 1 řešitel, nebo více spoluřešitelů / akademických pracovníků a studentů AVU. Každý žadatel může ve vyhlášené soutěži podat nejvýše jednu žádost. Žádosti podané po termínu nebudou přijaty do výběrového řízení.
 
Kontaktní osoba:
Dagmar Svatošová
Výkonná redaktorka NAVU
U Akademie 4, Praha 7, 170 22
tel.: +420 728 266 319
mail: dagmar.svatosova@avu.cz