Harmonogram - 2. kolo přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro ak. rok 2019/2020