Harmonogram a složení komisí pro obhajoby ročníkových prací v akademickém roce 2018/2019

Harmonogram a složení komisí naleznete také na nástěnce studijního oddělení na hlavní budově AVU.