Informace k náhradnímu termínu pro písemný test a zkoušku z předmětů DU II a České barokní umění

Náhradní termín pro písemný test k DU II je ve čtvrtek 14. června v 15:15 v posluchárně č. 6.
Ústní zkoušky z obou předmětů probíhají v učebně 306 ve dnech:
15.6. 9:00-15:00, max. 12 studentů (s přestávkou na oběd) 21.6. 9:00-15:00, max. 12 studentů (s přestávkou na oběd) 26.6. 9:00-15:00, max. 12 studentů (s přestávkou na oběd) 28.6. 14:00-18:00, max. 10 studentů Studenti ať se zapisují na rozpisu u dveří č. 28.
Bližší informace k testu a zkouškám viz:
https://www.avu.cz/content/d%C4%9Bjiny-um%C4%9Bn%C3%AD-ii-um%C4%9Bn%C3%AD-od-novov%C4%9Bku-po-klasicismus-3697