Informace ke Státní závěrečné zkoušce z dějin umění a architektury:

Termín konání:  7. - 9. září 2020
Termín přihlášení:  30. června 2020 
Formulář přihlášky naleznete zde v souborech ke stažení: https://www.avu.cz/category/avu-menu/studium/katedra-teorie-d%C4%9Bjin-um%C4%9Bn%C3%AD
Vyplněnou přihlášku posílejte na adresu anna.vlasakova@avu.cz

Přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení
studijní obor
telefon, e-mail
tři otázky vybrané z tematického okruhu 

Podrobnější informace o SZZK naleznete na webových stránkách AVU zde: https://www.avu.cz/document/st%C3%A1tn%C3%AD-z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A1-zkou%C5%A1ka-z-d%C4%9Bjin-um%C4%9Bn%C3%AD-architektury-informace-5608