Informace pro diplomanty: termín odevzdání fotografií do katalogu

Termín odevzdání fotografií do katalogu diplomantů se posouvá na čtvrtek 2.7.2020.
Prosím, cca 3-5 fotografií v tiskové kvalitě zašlete Petře Švecové na petra.svecova@avu.cz (případně je můžete donést na disku nebo USB do kanceláře oddělení PR).